Spelregels

ALGEMEEN

1.        De kerncompetitie wordt georganiseerd door “Forza Estetica” (feitelijke vereniging) en is steeds te bereiken via e-mail stefandevilder@telenet.be of GSM 0486/84.18.29. Alle info en matchen zijn terug te vinden op www.kerncompetitie.be

2.        De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KBVB afdeling FUTSAL, tenzij anders bepaald in dit reglement.

3.        De aangestelde verantwoordelijke (voortaan “afgevaardigde” genoemd) van elke deelnemende ploeg neemt de algehele verantwoordelijkheid voor zijn team en is de afgevaardigd beheerder. De “afgevaardigde” stelt zich volledig hoofdelijk en persoonlijk verantwoordelijk voor alle gevolgen (betaling, gebruik sporthal, eventuele schade, naleving reglementen, etc.) voortvloeiend uit deze overeenkomst.

4.        De “afgevaardigde” van elke ploeg heeft de taak en verantwoordelijkheid om alle bepalingen opgenomen in dit reglement ter kennis te brengen aan alle leden (spelers, supporters en aanverwanten) van zijn team of vereniging.

5.        Deelname aan de kerncompetitie houdt automatisch kennisname en akkoord van de reglementen in.

6.        De “afgevaardigde” stelt zijn verzekering(en) voor sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid in kennis van zijn activiteiten. Voor eventuele ongevallen of voor diefstallen die zouden voortkomen, tijdens, voor of na de wedstrijd, kan de organisatie niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden. Elke ploeg en/of zijn afgevaardigde moet zelf instaan voor een adequate ongevallenverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor zijn team, vereniging en supporters.

7.        Alle ploegen, spelers en supporters dienen zich te houden aan de interne reglementen van de sporthal (“Reglement van inwendige orde” ,cfr. Inkomhal sporthal).

8.        Alle geschillen en betwistingen, niet voorzien in dit reglement, worden door de organisatie beslecht. Tegen hun beslissingen is geen beroep mogelijk.

9.        Alle wedstrijden worden op zondagavond tussen 19:00 en 23:00 gespeeld, tenzij anders bepaald door de organisatie.

10.     De organisatie behoudt zich het recht om tijdens de competitie wijzigingen door te voeren waar ieder team persoonlijk vanop de hoogte wordt gesteld.

11.     De wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter aangewezen door de organisatie. In het geval uitzonderlijk géén scheidsrechter komt opdagen mag zelf een scheidsrechter aangeduid worden, waarbij de uitploeg als eerste de keuze heeft.

12.     De wedstrijd zal afgewerkt worden binnen de termijn van één uur en wordt halfweg onderbroken voor een korte pauze.

13.     De scheidsrechter staat in voor de leiding van de match. Beslissingen van de scheidsrechter kunnen enkel door de organisatie herzien worden.

14.     De uitslagen, het speelschema en het klassement zijn raadpleegbaar via de website www.kerncompetitie.be

15.     Uitslagen dienen binnen de week door één der partijen te worden ingegeven op de website. Het klassement is onmiddellijk raadpleegbaar.

16.     Indien geen uitslag doorgeven wordt de match beschouwd als een gelijkspel zonder doelpunten.

SPORTIEF

17.     De competitie bestaat uit één reeks waarbij na de afwerking van de voorronde ( één duel tegen elk team) de beste 8 teams verdergaan voor een play-off met directe uitschakeling. De winnaar van de play-off finale is de  kampioen van de kerncompetitie.

18.     Bij de play-offs wordt na een duel dat eindigt op een gelijkspel overgegaan tot penalties tot er een winnaar is bekend is. D.w.z. van zodra een speler scoort en bij dezelfde beurt scoort de tegenstander niet dan is er een winnaar.

19.     Trofeeën: De kampioen ontvangt een trofee en prijs. Tevens wordt de kampioen door de gemeente gehuldigd (enkel voor ploegen uit Laarne of Kalken).

20.     Bij het bestraffen van spelers door de scheidsrechter worden volgende regels in acht genomen:

·         1x GEEL                               = waarschuwing     =>           speler blijft op het terrein

·         2x GEEL (ROOD)                = uitsluiting            =>           speler moet het terrein verlaten + mogelijke schorsing van één speeldag

·         Direct ROOD         = uitsluiting             =>           speler moet het terrein verlaten + extra sanctie bepaald door de organisatie!

21.     Bij onregelmatigheden heeft de scheidsrechter de mogelijkheid de wedstrijd tijdelijk stil te leggen of te stoppen. De sanctie en het resultaat zal in overleg tussen scheidsrechter en de organisatie bepaald worden.

22.     Bij herhaaldelijke onregelmatigheden behoudt de organisatie zich het recht een ploeg te verwijderen uit de competitie.

23.     Een speler kan tijdens de competitie slechts met één ploeg deelnemen!

24.     Aan de competitie mogen geen op “nationaal niveau” actieve veld, zaal- of minivoetballers deelnemen.

25.     Elk team moet voor de aanvang van de competitie zijn spelerslijst en contactgegevens aanvullen op de website. Enkel de opgegeven spelers mogen deelnemen aan wedstrijden. Nadien zijn wijzigingen enkel nog mogelijk door en na goedkeuring van de organisatie. De play-offs mogen enkel gespeeld worden met spelers die al minstens éénmaal hebben deelgenomen aan een wedstrijd in de voorronde.

26.     Ploegen die een speler opstellen die niet op hun spelerslijst staat kunnen door de organisatie bestraft worden met een forfait nederlaag.

27.     Terugspeelbal naar de keeper is toegestaan uitgezonderd wanneer de keeper hiervoor de handen gebruikt.

28.     De thuisploeg dient zijn kleuren aan te passen aan die van de bezoekers. Indien niet mogelijk, rekent de organisatie op de fair-play van beide ploegen om naar een geschikte oplossing te streven.

29.     Elke ploeg dient voor of na de match in te staan voor het plaatsen en verwijderen van zijn eigen zaalvoetbalgoal en de inrichting van de zaal.

30.     Indien twee ploegen met gelijke punten eindigen in de stand wordt rekening gehouden met (in volgorde): 1° meest gewonnen wedstrijden 2° doelsaldo 3° gemaakte doelpunten 4° tegendoelpunten 5° onderling duel 6° een testduel

31.     Een melding van forfait dient minimaal 3 werkdagen vooraf aan de wedstrijd te worden doorgegeven aan de organisatie. Niet verwittigen of niet komen opdagen betekent automatisch een forfaitnederlaag.

32.     Uitslagen die niet tijdig worden doorgegeven, zijn ingevuld op de website of die ontbreken worden in rekening gebracht volgens de bepalingen in dit reglement.

33.     Indien ploegen een fout zien in het ingevulde resultaat moeten zij binnen een termijn van twee weken na speeldatum dit melden aan de organisatie anders wordt hier geen gevolg aan gegeven.

INSCHRIJVING

34.     Inschrijving van een team is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld en onze bevestiging.

35.     Kosten voor de scheidsrechter, zaal en organisatie zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

36.     Bij stopzetting van de activiteiten, ernstige incidenten, verwijdering uit de kerncompetitie of dergelijke kan in géén geval het inschrijvingsgeld of waarborg teruggevorderd worden.